Приемная комиссия: +7 (930) 36-205-80, +7 (4932) 30-45-01
Приемная ректора: + 7 (4932) 32-85-45, e-mail: rector@ivgpu.ru
Электронная приемная

HỘI THẢO KHOA HỌC

Diễn đàn quốc tế khoa học thực tiễn “SMARTEX” nổi tiếng được tổ chức từ năm 1998 bởi sự phối hợp của Viện hóa học – Viện Hàn lâm khoa học Nga, và vào năm 2017 đã diễn ra các hoạt động của Hội nghị triển lãm thống nhất nằm trong chương trình của Hội liên hiệp các nhà doanh nghiệp dệt và công nghiệp nhẹ Nga.

Trong khuôn khổ lễ hội của tỉnh “Khoa học trẻ – thúc đẩy phát triển tỉnh Ivanovo tại trường đã tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật liên vùng dành cho thanh niên (với sự tham gia của các thanh niên quốc tế) với chủ đề “Những nhà khoa học trẻ – phát triển các sáng kiến công nghệ quốc gia” (“Tìm kiếm”) và Hội thảo khoa học – thực tiễn liên khu vực với chủ đề “Nguồn gốc của các vấn đề kinh tế và xã hội của các đối tượng kinh tế thị trường ở Nga”. Trường cũng tổ chức Hội nghị khoa học – kỹ thuật hàng năm với chủ đề “Môi trường thông tin của trường đại học” để thảo luận các vấn đề áp dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực giáo dục và công nghiệp.

Website

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс). Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.