Приемная комиссия: +7 (930) 36-205-80, 8 (4932) 30-45-01
Приемная ректора: + 7 (4932) 32-85-45, e-mail: rector@ivgpu.com
Электронная приемная

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ VÀ DỆT MAY

Trung tâm được thành lập vào năm 2014, là kết quả của việc tổ chức lại Cơ quan quản lý hoạt động đổi mới của Trường. Cùng năm, Trung tâm đã giành được chiến thắng tại cuộc thi mở rộng do Bộ Công thương và Bộ giáo dục khoa học tổ chức để cung cấp các dự án hỗ trợ thí điểm nhà nước về thành lập và phát triển các trung tâm tư vấn dịch vụ và kỹ thuật tâm tại các cơ sở giáo dục đại học.