Приемная комиссия: +7 (930) 36-205-80, +7 (4932) 30-45-01
Приемная ректора: + 7 (4932) 32-85-45, e-mail: rector@ivgpu.ru
Электронная приемная

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ VÀ DỆT MAY

Trung tâm được thành lập vào năm 2014, là kết quả của việc tổ chức lại Cơ quan quản lý hoạt động đổi mới của Trường. Cùng năm, Trung tâm đã giành được chiến thắng tại cuộc thi mở rộng do Bộ Công thương và Bộ giáo dục khoa học tổ chức để cung cấp các dự án hỗ trợ thí điểm nhà nước về thành lập và phát triển các trung tâm tư vấn dịch vụ và kỹ thuật tâm tại các cơ sở giáo dục đại học.

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс). Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.